Biotarget – połączenie kompetencji naukowych z zakresu biologii molekularnej, immunochemii oraz kompetencji biznesowych i komercjalizacyjnych

Biotarget realizuje prace badawczo-rozwojowe w obszarach immunomodulacji, immunostymulacji, produktów leczniczych w formie FSMP, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych oraz chorób zakaźnych.

Realizowane Projekty

BIOTARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt.

Opracowanie produktu leczniczego w formie FSMP wspomagającego układ immunologiczny w leczeniu chorób nowotworowych oraz chorób zakaźnych typu COVID-19 w ramach działania 1.2 Badania celowe.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji i wdrożenie do produkcji produktu medycznego FSMP w formie tabletek / kapsułek, wspomagającego układ immunologiczny w leczeniu chorób nowotworowych oraz chorób zakaźnych typu COVID 19, który działać będzie na organizm ludzki w taki sposób, iż usprawniać będzie układ odpornościowy w walce przeciwko nowotworom i innych schorzeniom zakaźnym. Projekt polegać będzie na pobudzeniu aktywności innowacyjnej Beneficjenta poprzez inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu będzie możliwe przeprowadzenie zaawansowanych badań komórkowych które umożliwią wyselekcjonowanie aktywnych frakcji i substancji białkowych, które w sposób selektywny działają na układa immunologiczny, podnosząc skuteczność terapeutyczną nowo powstałego produktu FSMP w kierunku zwalczania komórek nowotworowych. Rynek farmaceutyczny oraz chorzy pacjenci oczekują zwiększenia dostępności skutecznych leków, które wydłużą życie chorych pacjentów lub przyczynią się do ich skutecznego wyleczenia. Pomyślna realizacja projektu, również przyczyni się do zmniejszenia kosztu kapitału własnego, co umożliwi Beneficjentowi podejmowanie dalszych działań rozwojowych.

Wartość projektu: 3 955 722,46 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 750 222,74 PLN

BIOTARGET Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy 
Europejskich Opracowanie produktu leczniczego w formie FSMP 
wspomagającego układ immunologiczny w leczeniu chorób 
nowotworowych oraz chorób zakaźnych typu COVID-19

Przewiń na górę